Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Miesto v Chránená krajinná oblasť Kysuce

V Chránená krajinná oblasť Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 1 z 17

U Solikov, Dolný Kelčov, Pavlíkovia, U Cipárov, Ovčovce, U Žilinčiarov, Dučkov, U Chalanov, U Sojkov, Vŕšok, Jedľovník, Na Michalke, U Šupíkov, U Veselkov, Turkov, U Kubalov, Závodie, Mladoňov, Sidorky, U Kadákov, U Šulanov, Zadná Šatina, Redika, Dybalka, Majer, Zlámana, Jančulova, Lamžovec, U Kuchajdov, Raganov mlyn, Pod Skalinou, Pytlovec, Škradné, Jánoškovci, Javorová, Zabité, Mikluše, Pri lipe, Rieka, Skálie, Matúše, Pánština, Jedlisko, Kičera, Dunkovci, U Strakov, Červeňovia, Tisové, Hrkotovci, Lachovia, Pri chate, Holbovci, Bakalovci, Pri kostole, Fuzovci, Richtárovci, Solanovci, Kaniakovci, Chalúpkova roľa, Usudička

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 2 z 17

Haškovci, Kolárovci, Medvedinec, Kopincovci, Kulincovci, Chochlovci, Gacovci, Bobočkovci, Kostrbovci, Jantulovci, Zorenovci, Koniakovce, Ragulovci, Ryliak, Talapkovia, Pobočkovci, Urgošovci, Gašparovci, Hamarovci, Bradelné, Haluškovci, Holienkovia, U Sobolov, Mazúrovia, Sporinskovia, Na doline, Šadibolovia, Klin, Holienkova, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Sobolová, Brhlová, Miškovia, Granátov zárubok, Záblatie, Hančinovia, Nová Bystrica, Ivor, Jama, Jančulovia, Fulierovia, Lubce, Kýčera črmná, Koštíkovce, Medveďovce, Ráztoky, Osobité, Pišojovia, Dolinky, Slukov zárubok, Podlubie, Rovnianka, Valuchovce, Marínovce, Dedovka, Bieščare, Sedalovce, Soľné, Závodskovia, Uhelné

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 3 z 17

Kubínov zárubok, Stredný Madzín, Žarnov, U Rusnákov, Možiešovce, Kučákov zárubok, Lúčky, Podjavorník, Dzúrikovci, Mrožčakov zárubok, Babišovci, Chlebov zárubok, Dolina, Slopkov, Danišovci, Kubušov zárubok, Hornová, Gachy, Pod Javorníkom, Sirov zárubok, Vysoké, Babiše, Janelov zárubok, Bršlica, Vyšné Hraničky, Pánske briežky, Pri škole, U Grupačov, Chumchálovci, Santusovci, Dolná Kržeľ, Dolné Bučkové, U Belajov, Bibišovci, U Janeskov, Biely Kríž, Macháčovci, Pred Ostravicou, U Varmusov, Pavlíkova Dolinka, Horné Bučkové, U Mudríkov, Pavlíkovci, U Matejov, Gumovci, U Zajacov, U Kafríkov, U Žbodákov, Revajov zárubok, Matejovci, Papíkovci, Magale, Javoríčie, U Hruškov, Lejbišovie Dolinka, Balážov, Martinovci, Kozov zárubok, Levčovci, Pavlovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 4 z 17

Dolný Grúnik, Chuchmákovci, Mročkovci, Pri Skale, Pilátovce, Dolné Suché, Bartkovci, Pred Ostravicami, Veľký Modlatín, U Madajov, U Haferov, U Hrušky, U Holazov, U Papíkov, Banské, U Plechov, U Jančíkov, Hoľa, Sopkov, U Ježíkov, U Bašov, Kádašová, Hanajovci, U Chylíkov, Žiar, U Vojtkov, Hrošovce, U Cisárikov, Varmusovci, U Horníkov, Dukátovci, U Fujakov, U Škrabákov, U Stuchlíkov, U Polkov, Fuskov, Tarohovci, U Koniarov, U Haferov, Hulákovia, Dorociakovci, U Bajakov, U Stopkov, Kotliny, U Trebulov, U Ninikov, U Bigošov, U Beloňov, Na Kasárni, U Šubíkov, Čerňanka, U Nižných Labajov, Dlhé, U Kovalov, U Valičkov, Ústredie, Zadné Kršlisko, U Hluchov, Korytová, Prachári

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 5 z 17

Husárovia, U Papajov, Kanisov, U Holákov, U Sobčakov, Riečky, U Jašov, Kovale, U Bajcarov, Jendriskovci, Sobčákovci, U Fojtíkov, Sučikovci, U Škorníka, Daždené, Truchlíkovci, U Chajdov, Murašonky, Korňanka, Škorňov Grúň, U Bugalov, U Malichera, U Pupikov, Gajdošovci, Šľahorka, U Vyšných Slezákov, U Fojtika, U Belajov, Chýlikovci, Ďurajčíkovci, Nižní Slezákovci, U Bugalov, U Boháčikov, Komaníková, Bajcarovia, U Sadlekov, U Malicherov, Lietava, U Smažákov, Študentovci, U Šuľcov, U Majtánov, Srníčkovci, U Boháčov, U Zajacov, Kopanice, Dubačovci, U Kríža, U Zelenkov, U Tomašov, Medvedia skala, Vysoký breh, Valkov, Podolákov, Grapy, Pri mostiku, Kopčisko, Kykula, Janoška, Pitkové

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 6 z 17

Mičov, Ščibalov, Madajka, Oselné, Gerov, Gorilov, pod Kamennou, Gorilov, Radvanky, Hažov, Margušov, Zadné jamy, Valkov vrch, Rubaň, Ráztoky, Stožok, Šlapkov, Závršie, Kykula, Skala, Predná Šatina, Kozárovka, Za vrchom, Grúň, Dibalová, Kubičovský vrch, U Putkov, Sidorky, Mondíky, Volárska, Na doline, Drožčiakov vrch, U Rekšov, Husľov, Janitová, Skybíkovia, Urosová, Janetková, Červená Hlina, U Šuranov, Sojkovské, Na Lazy, Rovienky, Kornačovka, Na vrch, Baričákovský vrch, Kysucká, Lieskové, Príslop, U Sedalov, Nad Mačkom, Furmanec, Lazy, Vavricovské, Panský Vrch, Rúčkovské, Grúň, U Kubačkov, U Buchtov, Urbarský les

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 7 z 17

Pod Šatinou, Lučanovská, U Košinárov, U Masnicov, U Baričákov, U Mikundov, Za vrchom, Kubačkovské, Vrch Rieka, Lučiská, Tomkovský vrch, Jeseníky, Medzi potokmi, Pokrývky, Do Vlčaka, Zahumenská grapa, Slančíkovia, Novina, Na grúni, Liskovia, Matúšovské, Blažková, U Trhanov, Dolina, U Ďurkáčov, U Cipkov, Radvanovo, Na Vŕšku, Ostrica, Michalka, Na Kamenec, Boky, Zátoka, Pod Zlámanou, Fojtíková, Lazy pod Makytou, Fojtovec, Hrušánovec, Kopšov, Vršok, Nad Ráztokou, Dolinka, Základnica, Patákovec, Nad lúku, Košariská, Pod brehy, Hrubá zem, Mikušická, Záčernie, Mišová, Ťahoviská, Bučovec, Surovec, Za vrchom, Rúbaň, Stávka, Kopšovec, Nad Kýčerku, Belákovec

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 8 z 17

Jasenovec, Na kotolnici, Mýtovec, Boky, Dolinka, Balúchovec, Poprúdne, Kýčerka, Buchľa, Ševelovec, Pod zajacovcom, Holomkovec, Za vrškom, Široké Handrlovské, Húštik, Kusovec, Kršle, Javorník, Pri šípe, Kotlové, Danišovec, Dančovec, V lazoch, Nad húštikom, Pri bučku, Za vrchom, Na priehyboch, Oborisko, Mozolovec, Bukovina, Vodárovec, Pod cestou, Melišovec, Dolina, Hrkotov, Salaňovce, Nad Gašparovci, Panička, Trňov Baran, Slatina, Na Kohútke, Hujkov, Smarhánka, Baran Urgošov, Kleštinská, Stará paseka, Na Vŕšku, Bakalov, Huboč, Chochlov, Kuchtovský baran, Omámovci, Baran Richtárov, Kurička, Klaňák, Rubáne, Kršíkovce, Grapa, Granatov, Modlatín

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 9 z 17

Brázdelná, Vrch Skala, Bakalovce, Uboč, Strapáčova, Romaníkova, Čerchľa, Sobolova, Vojtková mláka, Chalúpková, Kotrisova u Lachov, Rača, Sobolova, Hančinova, Andrisova, Sluková, Handarovci, Viktorov, Michalcovia, Peťková roľa, Mackovia na vrchu, Mechnitá, Nižná Starohradská, Kotrisová, Javorník, Dubovec, Pod Sečiskom polianky, Mackova, Romaníkova, Urgošov, Pleše, Mackova, Bubnová, Kubešov vrch, Pokrývkova, Dunov, Srubitá, Stružnica, Peťková, Romaníkova roľa, Petkova roľa, Kobárovský Baran, Pastvova roľa, Podolinská, Klanicovia, Jurisov, Sečisko, Šumska roľa, Svrčinovec, Horná Maríková, Hromové, Romaníkova, Pleškov, Peťkova roľa, Surovina, Tupov, Peťkovia a Pradenovia, Bukovina, Šumská roľa, Boďová, Sabatka a Čerchľa, Rusnákova roľa

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 10 z 17

Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Rechtoríkovia, Krchovia, Čavajdovia, Gregušova Poľana, Oravský Beskyd na Demianovej, Uhlisko, Sajdovia, Bardačov zárubok, Na čele, Čepelovci, Na Žihľave, Rapčova Kúpnica, Prival, Skopová na Neslúchanom, Rusnáčky, Marunovia, Kotrisova, U Labušov, Šaradia, Brandysovia, Bisahova, Cádrovia, Romanov, Grapa prostredná, Kašubov, Pavelkov, Pokrývkova, Kubičinovia, Podhybov zárubok, Nižné uhliská, V Májovom grúni, Nad skopovou, Marunova roľa, Klátie, Halvonka, Rechtoríkova Poľana, Poništovia, Zemanov zárubok, Pod Smrekovkou, Danihelka, Mordárovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, Korčeková Čerchľa, Plešková, Poništovci, Balačín, Od Tisového, Mihovia, Danihlovci, Podháj, Bystričné, Bardačová, V Krchovom kúte, Nová Bystrica, Vyšná Starohradská, Mohylovia, Rapčová Čerchľa, Pod Starým dielom v Tisovom, Turčianky, Košariská, Janikovia

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 11 z 17

Ricierky, Kotvasovia, Ďuračkova roľa, Nad Kuricom, Cadrov zárubok, Timkova, Sajdov zárubok, Pavelkov zárubok, Bardáčov zárubok, Matejašovia, Pinčiarovci, Chvastkovci, Kráľovská, Jelenčiakova Poľana, Harvelka, Martinskov zárubok, Za Hohlovkami pri Čerchli, Timková, Holešovia, Frančiakov, Pod Starým dielom, Mordárky, Pastvova, Na Hvizdákovo, Romanovia, Hričov, Jažovce, Buchovci, Nová Bystrica, Hanzové jamky, Medzipríval, Klapuška, Pod Brýzgalkami, Kornádkova dolina, Kyčerky, Šadibolová hoľa, Šarady, Granátovia, Pod grapom, Sajdovia, Baníkov zárubok, Brhlovky, Kasakovia, Vyšné Uhliská - Briendové, Pleškova, Martinsko - Zemanov hon, Na chmelovú Obšívaných, Staňovci, Slezákova hoľa, V Skaličnom od Šimkovho, Kúpnica na Skopovej, Vangorovia, Skaličianky, Novosad, Pakšov, Chalúpkova, Mackurovia, Pod Kýčerou, Pokrývková, Šarady

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 12 z 17

Hlávkov zárubok, Lučiaková Romaníková, U Brandýsov, Rusňačky, Vyšná Pleškova, Pod Vlčovou, Pastvy, Peťková, Nemcovia, Kotrisova, Ďuranovo, Andrisová, Pokrývkova, Jančulova kúpnica, Krištofovie, Varínčak, Dutková, Berešova, Sporinský zárubok, Pálenice, Škutky, Medzi Hohlovkami, Pod Vyšnými Hohlovkami, Na Cabajku, Korčekova, Škútovia, Vyšná mohyla, Kuricovia, Flajšová, Holienčinovia, Majeríčka, Chmúrovia, Pod Vartiskom, Chmúrov jarok, Kotriská, Prostredná Slezácka hoľa, Mrvova, Šumská, Hohlovky, Poľana, Budín, Grúnik, Pokrývkova roľa, Polianka, Mazúrove lazy, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Hruškuliakovia, Pleškov Nižná, Frančiakov zárubok, Talapkov zárubok, Timkova roľa, Za Medvedím ku Studenej vode, Miškov zárubok, Andrisova roľa, Starý diel, Od Šaradia, V zrúbanom, Banička, Gemeľov, Od Ricierovej

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 13 z 17

Barbačov, Nižná Pleškova, Buková, Strapáčova roľa, Novosadovci, Bystričné, Na Smrekovcoch, Strelcová, Ricierova, Martiniskov zárubok, Petreková, Suchá dolina, Marunova roľa, Bisahová, Turková cez kačky, Sobolova, Oravcov zárubok, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Riečnica, Turková za lúkami, Pod Suchá, Repisko, Švajcovia, Čajková na záhrade, Kurkula, Chmúrová, Buchova hora, Nová cesta, Talapková hoľa, Od Pokrývkovej, Úplaz, Skaličné, Kolenove Brýzgalky, Pastvova, Dávidička, Pod Repiskom, Oravcov zárubok, Jelenčiakova Kýčerka, Strelcová - Šutarová, Záblatské Kováčovce, Jančulova roľa, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Šprtlová pri hranici, Riečne, Adamcová, Jamy, Jurkov, Turková cez Solisko, Smrtovisko, Plešková Vyšná, Na Neslúchanom, Surovcovia, Vlčová, Ondráška, Ďuriškovci, Rusnácka roľa pod starým dielom, Šatinka, Miškov a Oravcov, Nad Kýčerou, Klieštovia

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 14 z 17

Ostrý vŕšok, Jantošov zárubok, Žihľavy, Do Bystričného, Klopušné, Zadný Madzín, Predný Madzín, U Priščov, Chmelové, Kašubov zárubok, Boďova Poľana, Ponad Čipčík, Predná grapa, Rajnohova jamka, Kýčera, Cholvarky za Cabajku, Rajnohová jamka, Zajacovia, Pri Hohlovkách, Korčeková, Dávidíkova Kýčerka, Rusňákova, Uhelná dolina, Rusňákova, Potoky, Jurková, Štefanová, Črmná, Fojtovský grúň, Slopková, Vápenica, Gachova hoľa, Mlynné, Ricierova hoľa, Frančiakov Hlávkov zárubok, Tokárová, Lazy, Zlatná, Čajková na dieloch, Májov grúň, Kulová, Krížová, Kortisova roľa, Machajová, Hlinčanov grúň, Strelcová pri potoku, Korytné, Štrbáky, Rožňov, Plošková, Vysoká, Skarjen, Čiakov, Javorník, Suličné, Jelení jazyk, Zákopčanský zárubok, Sucháňov zárubok, Včelnica, Brevenné

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 15 z 17

Pod Chatou, Čertež, Mistrička, Gajdošov zárubok, Chrastové, Urbanov zárubok, Priesečné, Boldov, V žľabe, Vlčia jama, Šamková, Špalkov zárubok, Dirgasov zárubok, Kamenité, Jurgačov zárubok, Čierne blato, Sviňovisko, Mitašov Grúň, Babišová, Danišová, Kučakov zárubok, Líščie diery, Polomkovo, Šustinné, Maslákov zárubok, V Konci, Kravárčisko, Višňakov zárubok, Brezovo, Javorové, Bacmaňákov zárubok, Pod Sviňoviskom, Školov zárubok, U Chlebka, Pazderov zárubok, Janečkov zárubok, Pečarkov zárubok, Lopušné, Rovná, Šimrov, Hájnica, Zaboldov, Tmavá, Čertežanská Magura, Kubanov zárubok, Gabanov zárubok, Slatinné, Maslákov zárubok, Ryboňov zárubok, Kišikov zárubok, Vygrisov zárubok, Jamy, Drapov zárubok, Kubanovia, Pláne, Mrožkovanov zárubok, Lusňakov zárubok, Klin, Madajovské vrchy, Skala

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 16 z 17

Slatinky, Marcov kopec, Pod Malinovskou, Vranovský, Pred Komjatným potokom, Nad Jasenovým, Skotňa, Kafunský, Poľany, Hrmanová, U Zboranov, Ďuritský, Za chlievy, Malé Jastrabie, Vaškovský, Hruškova skala, Hronovcové, Šušolov, Gachové, Jastrabie, Na skale, Medzi vŕškami, Za vŕškom, Michalkov, Skaličanský, Baránkové, Hanzľov, Štefúnov, Gavornité, Kamenný diel, Škripové, Chlebkov zárubok, Obecná hájnica, Felegovo u skaly, Dolina, Porubiská, Babiar, U Bočincov, Maibové, Za Kržlom, Vrch Rástoky, Čamborkov zárubok, Kalichovci, Jaškovský, Pod Kýčerou, Mroščakov zárubok, U skalky, Hlinné, Kľudajovci, Vaškovský, Matúšov grúň, Do Maniačov, Horné Suché, Zajacove, Podjavorová, Trulíková, Hladká, Olešniansky klin, Kalužnický, Fačkové

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 17 z 17

Kozí chrbát, Hanzelová, Damaškov a Tarabovský vrch, Klokočov, Veľký Polom, Kornica, Zadná lúka, Lejkov, Mišova, Bunlovská dolina, Pod Húšťou, Kopce, Paluchy, Uhliská, Tabačský, Pod Medvedím, Ustrigl, Javorník, U Šamajov, Kopáčkov zárubok, U Rogov, Majkovci, Horská, Knapov zárubok, Vojtkov vrch, V jame, Pred Kržlom, Rybničiská, Kykula, Juríčky, Vranovský, Uhlisko, U Motošických, Hodoňovia, Ohrada, Pupčava, Jamy a bariny, Knapov zárubok, U Beňov, U Kormaňov

miesto inde

CHKO Kysuce (984x), Veľký Javorník (3x), Čertov (2x), Malý Polom (1x), Polková (1x), Korniansky ropný prameň (1x)
miesto v CHKO Kysuce
miesto v Veľký Javorník
miesto v Čertov

Podobné, Chránená krajinná oblasť Kysuce:

1503x turistika, 1148x miesto, 174x orientačný bod, 60x turistické informácie, 29x orientačná mapa, 21x prístrešok, altánok, 21x poľovnícky posed, 10x strom, 10x chranený strom, 9x ohnisko, 8x miesto na piknik, 7x studňa, 5x atrakcia, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.