Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Miesto v Chránená krajinná oblasť Kysuce

V Chránená krajinná oblasť Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 1 z 17

Pavlíkovia, Ovčovce, U Solikov, Dolný Kelčov, U Cipárov, Košárky, U Žilinčiarov, Sidorky, Závodie, Zadná Šatina, Na Michalke, U Kubalov, U Veselkov, U Kadákov, Dučkov, Vŕšok, Turkov, Mladoňov, Jedľovník, U Sojkov, U Šulanov, U Šupíkov, U Chalanov, Zlámana, Lamžovec, U Kuchajdov, Jančulova, Pod Skalinou, Redika, Raganov mlyn, Majer, Dybalka, Pytlovec, Škradné, Rieka, Mikluše, Zabité, Jánoškovci, Skálie, Javorová, Matúše, Pri lipe, Kičera, U Strakov, Dunkovci, Pánština, Jedlisko, Uzgrúň, Tisové, Koniakovce, Bobočkovci, Pri chate, Chochlovci, Bakalovci, Solanovci, Kostrbovci, Pri kostole, Holbovci, Usudička, Richtárovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 2 z 17

Lachovia, Kaniakovci, Gacovci, Chalúpkova roľa, Jantulovci, Zorenovci, Hrkotovci, Kolárovci, Kulincovci, Haškovci, Kopincovci, Medvedinec, Fuzovci, Ragulovci, Talapkovia, Ryliak, Pobočkovci, Gašparovci, Hamarovci, Urgošovci, Haluškovci, Holienkovia, Bradelné, U Sobolov, Mazúrovia, Sobolová, Brhlová, Miškovia, Šadibolovia, Klin, Holienkova, Sporinskovia, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Na doline, Červeňovia, Nová Bystrica, Fulierovia, Ráztoky, Kýčera črmná, Hančinovia, Medveďovce, Lubce, Jančulovia, Záblatie, Jama, Ivor, Koštíkovce, Granátov zárubok, Podlubie, Slukov zárubok, Rovnianka, Pišojovia, Osobité, Harvelka, Dolinky, Dedovka, Marínovce, Bieščare, Závodskovia, Stredný Madzín

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 3 z 17

Valuchovce, Soľné, Uhelné, Kubínov zárubok, Sedalovce, Možiešovce, Žarnov, U Rusnákov, Gachy, Slopkov, Kubušov zárubok, Pod Javorníkom, Podjavorník, Chlebov zárubok, Danišovci, Dzúrikovci, Lúčky, Babišovci, Hornová, Dolina, Mrožčakov zárubok, Čiakov, Kučákov zárubok, Sirov zárubok, Vysoké, Bršlica, Babiše, Janelov zárubok, Gumovci, Pred Ostravicou, U Žofy, Horné Bučkové, Mikušovci, U Holotvo, Magale, Pavlíkovci, U Mudríkov, Bibišovci, U Zajacov, Dolné Bučkové, Revajov zárubok, U Varmusov, Pri škole, Santusovci, Horné Skálie, Cigánka, Pavlíkova Dolinka, U Žbodákov, Dolné Skálie, Macháčovci, Pánske briežky, U Janeskov, Javoríčie, Fojtov, Biely Kríž, U Ševcvo, Chuchmálovci, U Odrazvo, U Grupačov, U Belajov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 4 z 17

Horná Kŕžeľ, U Matejov, Horné Žbodákovce, U Kafríkov, Dolná Kŕžeľ, Vyšné Hraničky, Papíkovci, Levčovci, Kozov zárubok, Balážov, Martinovci, Chuchmákovci, Lališovci, Mročkovci, Dolný Grúnik, Veľký Modlatín, Bartkovci, Levčovci, Dolné Suché, Lejbišovie Dolinka, Malkovci, Pred Ostravicami, Hanicovce, U Hruškov, Pilátovce, Pavlovci, Pri Skale, U Ježíkov, U Fujakov, U Chylíkov, U Horníkov, Hrošovce, Hoľa, U Haferov, U Bašov, Hanajovci, U Hrušky, U Plechov, U Holazov, Varmusovci, U Vojtkov, U Jančíkov, U Madajov, Mičiarovci, Žiar, Sopkov, U Papíkov, U Cisárikov, Kádašová, Dukátovci, Banské, U Stuchlíkov, U Počiatkov, U Haferov, U Koniarov, Fuskov, U Bajakov, U Polkov, Hulákovia, U Škrabákov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 5 z 17

Tarohovci, U Stopkov, Dorociakovci, Na Kasárni, U Ninikov, U Šubíkov, U Bigošov, Kotliny, U Beloňov, U Trebulov, U Valičkov, Čerňanka, Dlhé, Zadné Kršlisko, Ústredie, U Kovalov, U Nižných Labajov, Korytová, Husárovia, U Hluchov, U Holákov, U Papajov, Riečky, Kanisov, Prachári, U Sobčakov, U Jašov, Kovale, U Bajcarov, Sučikovci, U Fojtika, Jendriskovci, Murašonky, Bajcarovia, Šľahorka, Daždené, U Boháčikov, Nižní Slezákovci, Gajdošovci, U Malichera, Korňanka, Sobčákovci, U Belajov, U Chajdov, U Pupikov, U Škorníka, Truchlíkovci, U Vyšných Slezákov, Ďurajčíkovci, U Bugalov, U Fojtíkov, Komaníková, U Bugalov, Chýlikovci, Škorňov Grúň, U Boháčov, Srníčkovci, U Šuľcov, U Sadlekov, U Majtánov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 6 z 17

Študentovci, U Malicherov, U Smažákov, Lietava, Dubačovci, U Kríža, U Zelenkov, Kopanice, U Zajacov, U Tomašov, Kavalčanky, Borsučí, Medvedia skala, Oselné, Gorilov, Radvanky, Grapy, Podolákov, Gorilov, Mičov, Margušov, Madajka, Vysoký breh, Pitkové, Pri mostiku, Kopčisko, Kykula, Gerov, Zadné jamy, Hažov, Ščibalov, pod Kamennou, Valkov, Rubaň, Valkov vrch, Stožok, Ráztoky, Šlapkov, Drožčiakov vrch, Baričákovský vrch, Lieskové, U Rekšov, Skala, U Kubačkov, Sojkovské, Na vrch, U Putkov, Skybíkovia, U Sedalov, Tomkovský vrch, Červená Hlina, Furmanec, Na doline, U Baričákov, U Masnicov, Kysucká, Dibalová, Urbarský les, Volárska, Rovienky

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 7 z 17

Príslop, Na Lazy, Závršie, Za vrchom, Vrch Rieka, Mondíky, U Košinárov, Lučanovská, Za vrchom, U Šuranov, Lazy, Kykula, Kornačovka, Pod Šatinou, Janitová, Husľov, Panský Vrch, Vavricovské, Sidorky, Kozárovka, Lučiská, Grúň, Kubačkovské, Urosová, Rúčkovské, Janetková, U Buchtov, Kubičovský vrch, Nad Mačkom, Grúň, U Mikundov, Predná Šatina, Zátoka, U Trhanov, Jeseníky, Ostrica, Na Vŕšku, Dolina, Fojtíková, Boky, Slančíkovia, Liskovia, Na Kamenec, Radvanovo, Zahumenská grapa, Matúšovské, U Cipkov, Michalka, Medzi potokmi, Blažková, Na grúni, Novina, Pokrývky, U Ďurkáčov, Pod Zlámanou, Do Vlčaka, Široké Handrlovské, Belákovec, Pod brehy, Balúchovec

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 8 z 17

Poprúdne, Za vrchom, Ťahoviská, Stávka, Nad Kýčerku, Surovec, Základnica, Hrušánovec, Holomkovec, Mýtovec, Fojtovec, Dolinka, Dolinka, Na kotolnici, Vršok, Hrubá zem, Jasenovec, Kopšov, Boky, Kopšovec, Lazy pod Makytou, Pod zajacovcom, Mikušická, Nad Ráztokou, Košariská, Rúbaň, Kusovec, Ševelovec, Buchľa, Patákovec, Nad lúku, Mišová, Bučovec, Húštik, Kýčerka, Za vrškom, Záčernie, Bukovina, Vodárovec, Mozolovec, Za vrchom, Kršle, Pri šípe, Kotlové, Dančovec, Danišovec, Na priehyboch, Pod cestou, Pri bučku, Oborisko, V lazoch, Melišovec, Nad húštikom, Javorník, Na Vŕšku, Kršíkovce, Stará paseka, Vrch Skala, Baran Urgošov, Grapa

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 9 z 17

Rubáne, Baran Richtárov, Hrkotov, Kuchtovský baran, Huboč, Trňov Baran, Na Kohútke, Granatov, Dolina, Kurička, Salaňovce, Brázdelná, Modlatín, Nad Gašparovci, Bakalov, Slatina, Senkov, Smarhánka, Kleštinská, Blažkova jama, Klaňák, Omámovci, Hujkov, Panička, Chochlov, Šumska roľa, Peťkovia a Pradenovia, Kotrisova u Lachov, Pod Sečiskom polianky, Sabatka a Čerchľa, Pastvova roľa, Mackova, Bubnová, Peťkova roľa, Romaníkova, Čerchľa, Stružnica, Romaníkova, Svrčinovec, Jurisov, Vojtková mláka, Petkova roľa, Viktorov, Pleškov, Pokrývkova, Peťková roľa, Rača, Šumská roľa, Bukovina, Javorník, Kobárovský Baran, Sobolova, Hančinova, Nižná Starohradská, Podolinská, Strapáčova, Srubitá, Boďová, Kubešov vrch, Peťková, Urgošov, Mechnitá

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 10 z 17

Horná Maríková, Michalcovia, Sečisko, Mackova, Handarovci, Kotrisová, Hromové, Sluková, Dunov, Klanicovia, Tupov, Mackovia na vrchu, Surovina, Chalúpková, Dubovec, Andrisova, Sobolova, Romaníkova, Pleše, Bakalovce, Uboč, Romaníkova roľa, Kyčerky, Šarady, Prostredná Slezácka hoľa, Rapčová Čerchľa, Pokrývkova, Rechtoríkova Poľana, Cádrovia, Buchovci, Marunovia, Pod Smrekovkou, Pod Cabajkou, Marunove konce, Na Žihľave, Rapčova Kúpnica, Cadrov zárubok, Jažovce, Šadibolová hoľa, Škútovia, Ďuračkova roľa, Vyšná mohyla, Mohylovia, Rusnákova roľa, Nová Bystrica, Pastvy, Danihlovci, Kasakovia, Hlávkov zárubok, Šaradia, Varínčak, Pokrývkova, Pod Brýzgalkami, Poľana, Mazúrove lazy, Bardačov zárubok, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Pod Vartiskom, Holienčinovia, Pod Kýčerou, Chvastkovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 11 z 17

Klapuška, Hohlovky, Mordárovia, Grúnik, Mrvova, Čavajdovia, Krištofovie, Za Hohlovkami pri Čerchli, Skaličianky, Pod grapom, Na Cabajku, V zrúbanom, Pastvova, Na Hvizdákovo, Mihovia, Novosad, Poništovci, Mackurovia, Frančiakov, Kotrisova, Baníkov zárubok, Mordárky, Danihelka, Šumská, Rusnáčky, Jelenčiakova Poľana, Berešova, Vangorovia, Uhlisko, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Kráľovská, Martinsko - Zemanov hon, Hruškuliakovia, Pokrývkova roľa, Kotvasovia, Sporinský zárubok, Balačín, Medzi Hohlovkami, Korčekova, Bisahova, Korčeková Čerchľa, Andrisova roľa, Sajdovia, Zemanov zárubok, Bystričné, Bardačová, Pokrývková, Vyšná Pleškova, Košariská, Kašubov, Pavelkov, Chmúrovia, Holešovia, Na chmelovú Obšívaných, Bardáčov zárubok, Od Tisového, Matejašovia, Od Šaradia, Halvonka, Turčianky, Ricierky, Na čele

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 12 z 17

Romanov, Chmúrov jarok, Sajdovia, Talapkov zárubok, Grapa prostredná, Pod Vyšnými Hohlovkami, Čepelovci, Za Medvedím ku Studenej vode, Dutková, Sajdov zárubok, Pálenice, Majeríčka, Martinskov zárubok, Pod Vlčovou, V Krchovom kúte, Andrisová, Ďuranovo, Podhybov zárubok, Šarady, Starý diel, Lučiaková Romaníková, Frančiakov zárubok, Kuricovia, U Brandýsov, Oravský Beskyd na Demianovej, Medzipríval, Kornádkova dolina, V Májovom grúni, Krchovia, Polianka, Granátovia, Brhlovky, Vyšné Uhliská - Briendové, Škutky, Marunova roľa, Timková, Klátie, Slezákova hoľa, U Labušov, Pakšov, Nižné uhliská, Kotrisova, Nad skopovou, Pod Starým dielom v Tisovom, Kubičinovia, Nemcovia, Kúpnica na Skopovej, Chalúpkova, Jančulova kúpnica, Plešková, Flajšová, Poništovia, Nad Kuricom, Peťková, Rechtoríkovia, Gregušova Poľana, Gemeľov, Prival, Staňovci, Kotriská

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 13 z 17

Miškov zárubok, Nová Bystrica, Banička, Rusňačky, Pod Starým dielom, V Skaličnom od Šimkovho, Romanovia, Od Ricierovej, Pinčiarovci, Pleškova, Timkova roľa, Budín, Skopová na Neslúchanom, Podháj, Pavelkov zárubok, Hanzové jamky, Timkova, Janikovia, Vyšná Starohradská, Pleškov Nižná, Hričov, Adamcová, Strelcová - Šutarová, Jančulova roľa, Nová cesta, Žihľavy, Zadný Madzín, Na Neslúchanom, Bystričné, Skaličné, Oravcov zárubok, Zajacovia, Klopušné, Záblatské Kováčovce, Surovcovia, Rusnácka roľa pod starým dielom, Marunova roľa, Šprtlová pri hranici, Predná grapa, Ďuriškovci, Riečnica, Rusňákova, Strapáčova roľa, Novosadovci, Miškov a Oravcov, Strelcová, Jelenčiakova Kýčerka, Rajnohova jamka, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Chmúrová, Pod Repiskom, Jurkov, Ponad Čipčík, Kýčera, Plešková Vyšná, Kolenove Brýzgalky, Uhelná dolina, Talapková hoľa, Pastvova, Kurkula

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 14 z 17

Cholvarky za Cabajku, Švajcovia, Turková za lúkami, Oravcov zárubok, Korčeková, Riečne, Buková, U Priščov, Suchá dolina, Dávidíkova Kýčerka, Petreková, Jantošov zárubok, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Martiniskov zárubok, Pod Suchá, Vlčová, Nižná Pleškova, Ricierova, Sobolova, Kašubov zárubok, Rusňákova, Čajková na záhrade, Šatinka, Ostrý vŕšok, Chmelové, Turková cez Solisko, Na Smrekovcoch, Barbačov, Smrtovisko, Klieštovia, Nad Kýčerou, Do Bystričného, Predný Madzín, Buchova hora, Bisahová, Od Pokrývkovej, Dávidička, Pri Hohlovkách, Turková cez kačky, Jamy, Rajnohová jamka, Boďova Poľana, Ondráška, Repisko, Úplaz, Mlynné, Čajková na dieloch, Machajová, Krížová, Štefanová, Tokárová, Kulová, Frančiakov Hlávkov zárubok, Gachova hoľa, Skarjen, Májov grúň, Potoky, Vápenica, Slopková, Jurková

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 15 z 17

Hlinčanov grúň, Lazy, Ricierova hoľa, Strelcová pri potoku, Vysoká, Fojtovský grúň, Rožňov, Zlatná, Korytné, Črmná, Kortisova roľa, Plošková, Štrbáky, Jelení jazyk, Višňakov zárubok, Kučakov zárubok, Pod Chatou, Polomkovo, Maslákov zárubok, Gajdošov zárubok, V Konci, Babišová, Kamenité, Jurgačov zárubok, Priesečné, Gabanov zárubok, Šamková, V žľabe, Čertežanská Magura, Suličné, Pod Sviňoviskom, Šustinné, Špalkov zárubok, Brezovo, Jamy, Zákopčanský zárubok, Kravárčisko, Kišikov zárubok, Mistrička, Brevenné, Chrastové, Šimrov, Pazderov zárubok, Ryboňov zárubok, Drapov zárubok, Mitašov Grúň, Janečkov zárubok, Čertež, Kubanovia, Zaboldov, Líščie diery, Slatinné, Čierne blato, Pláne, Bacmaňákov zárubok, Mrožkovanov zárubok, Urbanov zárubok, Pečarkov zárubok, Včelnica, Javorník

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 16 z 17

Maslákov zárubok, Boldov, Danišová, Lopušné, Tmavá, U Chlebka, Kubanov zárubok, Lusňakov zárubok, Hájnica, Rovná, Sucháňov zárubok, Dirgasov zárubok, Javorové, Školov zárubok, Sviňovisko, Vygrisov zárubok, Vlčia jama, Uhlisko, Kalužnický, Matúšov grúň, Kopce, Pred Kržlom, Michalkov, Maibové, Vaškovský, Na skale, Poľany, Vojtkov vrch, Feračiny, Medzi vŕškami, Hruškova skala, Porubiská, Škrobotka, Kamenný diel, Damaškov a Tarabovský vrch, Klokočov, Vranovský, Juríčky, Podjavorová, Gachové, Tabačský, Skala, U Zboranov, Pod Kýčerou, U Šima, Pavúkov, Paluchy, Vojakovci, Obecná hájnica, V jame, Kopáčkov zárubok, Jančov, Zajacove, Hanzľov, Za vŕškom, Horné Suché, Za chlievy, U Šamajov, Harvánkovci, U Labudov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 17 z 17

Pred Komjatným potokom, Skotňa, Paluchy, Mroščakov zárubok, Škripové, Kalichovci, Olešniansky klin, Felegovo u skaly, U Chamoša, Veľký Polom, Bunlovská dolina, Hanzelová, Gavornité, Korýtka, Hrmanová, U Chlebcvo, Za Kržlom, Slatinky, Do Maniačov, Lejkov, Čamborkov zárubok, Šukovci, Vaškovský, Ďuritský, Diľov, Pod Malinovskou, Hladká, U Sršňvo, Pod Húšťou, Javorník, Klin, Uhliská, Marcov kopec, Ustrigl, Kozí chrbát, Jastrabie, Hronovcové, Cágľovce, Rybničiská, Šušolov

miesto inde

CHKO Kysuce (1081x), Veľký Javorník (3x), Čertov (2x), Malý Polom (1x), Polková (1x), Korniansky ropný prameň (1x)
miesto v CHKO Kysuce
miesto v Veľký Javorník
miesto v Čertov

Podobné, Chránená krajinná oblasť Kysuce:

1618x turistika, 1217x miesto, 191x orientačný bod, 76x turistické informácie, 30x orientačná mapa, 24x prístrešok, altánok, 23x poľovnícky posed, 12x strom, 10x chranený strom, 9x miesto na piknik, 8x studňa, 8x ohnisko, 6x pamätník, bojisko, 4x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.