Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Miesto v Chránená krajinná oblasť Kysuce

V Chránená krajinná oblasť Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 1 z 17

U Solikov, Ovčovce, Pavlíkovia, U Cipárov, Dolný Kelčov, U Sojkov, U Šulanov, U Veselkov, Vŕšok, U Chalanov, Mladoňov, U Šupíkov, U Kubalov, Jedľovník, Zadná Šatina, U Kadákov, Turkov, Závodie, U Žilinčiarov, Na Michalke, Dučkov, Sidorky, Raganov mlyn, Pod Skalinou, Jančulova, Dybalka, Redika, Majer, Lamžovec, U Kuchajdov, Zlámana, Škradné, Pytlovec, Mikluše, Rieka, Javorová, Jánoškovci, Zabité, Matúše, Skálie, Pri lipe, Dunkovci, Kičera, Jedlisko, Pánština, U Strakov, Klin, Tisové, Na doline, Kostrbovci, Chalúpkova roľa, Kulincovci, Hrkotovci, Pri kostole, Kolárovci, Richtárovci, Kaniakovci, Medvedinec, Bobočkovci, Koniakovce

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 2 z 17

Fuzovci, Jantulovci, Chochlovci, Holbovci, Lachovia, Haškovci, Solanovci, Bakalovci, Usudička, Ragulovci, Pri chate, Gacovci, Zorenovci, Kopincovci, Bradelné, Haluškovci, Gašparovci, Pobočkovci, Urgošovci, Hamarovci, Talapkovia, Ryliak, Holienkovia, U Sobolov, Mazúrovia, Šadibolovia, Miškovia, Červeňovia, Pochybov zárubok, Sporinskovia, Sobolová, Brhlová, Holienkova, Mackova roľa, Granátov zárubok, Jančulovia, Ráztoky, Kýčera črmná, Nová Bystrica, Medveďovce, Fulierovia, Záblatie, Ivor, Jama, Koštíkovce, Hančinovia, Lubce, Osobité, Podlubie, Pišojovia, Dolinky, Rovnianka, Slukov zárubok, Bieščare, Kubínov zárubok, Valuchovce, Dedovka, Stredný Madzín, Uhelné, Závodskovia, Marínovce

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 3 z 17

Soľné, Sedalovce, U Rusnákov, Žarnov, Možiešovce, Dzúrikovci, Kubušov zárubok, Chlebov zárubok, Gachy, Dolina, Slopkov, Danišovci, Pod Javorníkom, Podjavorník, Kučákov zárubok, Lúčky, Hornová, Babišovci, Mrožčakov zárubok, Sirov zárubok, Janelov zárubok, Bršlica, Babiše, Vysoké, Horné Bučkové, Biely Kríž, Pri škole, Bibišovci, Santusovci, Matejovci, Pavlíkova Dolinka, Macháčovci, Chumchálovci, U Žbodákov, Dolné Bučkové, Dolná Kržeľ, U Belajov, Vyšné Hraničky, Papíkovci, U Mudríkov, Pred Ostravicou, Magale, U Matejov, U Grupačov, U Kafríkov, Pavlíkovci, Revajov zárubok, U Varmusov, Gumovci, Pánske briežky, Javoríčie, U Janeskov, U Zajacov, Kozov zárubok, Mročkovci, Chuchmákovci, Dolný Grúnik, Pred Ostravicami, Pilátovce, Pri Skale

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 4 z 17

Bartkovci, U Hruškov, Lejbišovie Dolinka, Dolné Suché, Levčovci, Martinovci, Balážov, Veľký Modlatín, Pavlovci, U Cisárikov, Sopkov, U Vojtkov, U Holazov, U Madajov, U Fujakov, Hoľa, U Chylíkov, U Ježíkov, U Papíkov, U Plechov, U Jančíkov, Varmusovci, U Haferov, Kádašová, Hanajovci, Banské, U Bašov, U Hrušky, Dukátovci, Hrošovce, U Horníkov, Žiar, U Haferov, Dorociakovci, U Stuchlíkov, U Polkov, U Koniarov, Hulákovia, U Stopkov, Fuskov, U Bajakov, Tarohovci, U Škrabákov, U Trebulov, Na Kasárni, U Bigošov, U Ninikov, Kotliny, U Beloňov, U Šubíkov, Zadné Kršlisko, U Valičkov, U Kovalov, Čerňanka, Ústredie, U Nižných Labajov, Dlhé, Riečky, U Holákov, Husárovia

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 5 z 17

Kanisov, Korytová, U Sobčakov, U Papajov, U Hluchov, Prachári, Kovale, U Jašov, U Bajcarov, U Chajdov, U Fojtika, Korňanka, Chýlikovci, Daždené, Nižní Slezákovci, U Malichera, U Pupikov, Komaníková, Ďurajčíkovci, Sobčákovci, Truchlíkovci, U Vyšných Slezákov, U Škorníka, U Bugalov, U Boháčikov, Bajcarovia, Šľahorka, Jendriskovci, U Bugalov, Murašonky, Škorňov Grúň, U Fojtíkov, U Belajov, Sučikovci, Gajdošovci, U Smažákov, U Sadlekov, Srníčkovci, U Majtánov, Lietava, Študentovci, U Šuľcov, U Boháčov, U Malicherov, U Zajacov, Kopanice, U Kríža, U Zelenkov, Dubačovci, U Tomašov, Medvedia skala, Podolákov, Kykula, Pri mostiku, Margušov, Mičov, Hažov, pod Kamennou, Pitkové, Ščibalov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 6 z 17

Gorilov, Gerov, Zadné jamy, Janoška, Grapy, Valkov vrch, Gorilov, Radvanky, Valkov, Vysoký breh, Kopčisko, Madajka, Rubaň, Oselné, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, U Putkov, U Masnicov, Volárska, Dibalová, Vrch Rieka, Predná Šatina, U Mikundov, Pod Šatinou, Rúčkovské, Lieskové, Janetková, Príslop, Skybíkovia, Kubačkovské, Lazy, Panský Vrch, Mondíky, Lučanovská, Vavricovské, U Sedalov, U Rekšov, Kubičovský vrch, Na doline, Za vrchom, Husľov, Kornačovka, Grúň, Červená Hlina, Tomkovský vrch, Nad Mačkom, Rovienky, Skala, Furmanec, Za vrchom, Grúň, Lučiská, Kozárovka, Sojkovské, Sidorky, Baričákovský vrch, U Šuranov, Závršie, U Buchtov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 7 z 17

Kykula, Na Lazy, U Košinárov, Kysucká, Urosová, U Baričákov, U Kubačkov, Urbarský les, Janitová, Na vrch, Drožčiakov vrch, U Ďurkáčov, Ostrica, Slančíkovia, Fojtíková, Medzi potokmi, Zátoka, Na Vŕšku, Boky, Zahumenská grapa, Do Vlčaka, Blažková, Radvanovo, Novina, Matúšovské, U Cipkov, Dolina, Jeseníky, Na Kamenec, Pokrývky, Liskovia, Michalka, Pod Zlámanou, U Trhanov, Na grúni, Kusovec, Balúchovec, Belákovec, Buchľa, Kopšov, Stávka, Nad lúku, Kýčerka, Poprúdne, Patákovec, Hrubá zem, Široké Handrlovské, Nad Ráztokou, Základnica, Pod brehy, Mýtovec, Mišová, Rúbaň, Lazy pod Makytou, Košariská, Boky, Vršok, Jasenovec, Kopšovec, Nad Kýčerku

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 8 z 17

Ševelovec, Na kotolnici, Mikušická, Pod zajacovcom, Surovec, Dolinka, Za vrškom, Dolinka, Ťahoviská, Záčernie, Bučovec, Húštik, Za vrchom, Fojtovec, Hrušánovec, Holomkovec, Javorník, Oborisko, V lazoch, Melišovec, Za vrchom, Nad húštikom, Dančovec, Pri šípe, Kotlové, Mozolovec, Bukovina, Kršle, Vodárovec, Pod cestou, Pri bučku, Na priehyboch, Danišovec, Huboč, Baran Richtárov, Trňov Baran, Rubáne, Hrkotov, Vrch Skala, Omámovci, Klaňák, Modlatín, Baran Urgošov, Dolina, Bakalov, Stará paseka, Panička, Na Kohútke, Na Vŕšku, Hujkov, Chochlov, Kuchtovský baran, Brázdelná, Nad Gašparovci, Salaňovce, Kršíkovce, Slatina, Granatov, Grapa, Kurička

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 9 z 17

Smarhánka, Kleštinská, Javorník, Nižná Starohradská, Mechnitá, Romaníkova roľa, Mackovia na vrchu, Romaníkova, Dunov, Podolinská, Michalcovia, Horná Maríková, Kotrisova u Lachov, Uboč, Klanicovia, Hromové, Bukovina, Rača, Pod Sečiskom polianky, Romaníkova, Čerchľa, Sobolova, Tupov, Urgošov, Peťková roľa, Pleše, Mackova, Peťkovia a Pradenovia, Svrčinovec, Šumská roľa, Chalúpková, Romaníkova, Jurisov, Pleškov, Kubešov vrch, Petkova roľa, Mackova, Bakalovce, Peťková, Strapáčova, Srubitá, Sabatka a Čerchľa, Bubnová, Sobolova, Hančinova, Surovina, Boďová, Sluková, Šumska roľa, Dubovec, Handarovci, Pastvova roľa, Pokrývkova, Andrisova, Peťkova roľa, Kotrisová, Vojtková mláka, Kobárovský Baran, Viktorov, Stružnica, Sečisko, Za Hohlovkami pri Čerchli

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 10 z 17

Kašubov, Pavelkov, Martinskov zárubok, Jelenčiakova Poľana, Lučiaková Romaníková, Brhlovky, Nižné uhliská, Andrisova roľa, V zrúbanom, Brandysovia, Na Žihľave, Ricierky, Harvelka, Na čele, Flajšová, Ďuranovo, Danihlovci, Sajdov zárubok, Starý diel, Rusňačky, Novosad, U Labušov, Poništovci, Granátovia, Rechtoríkovia, Čavajdovia, Pod Vlčovou, Cadrov zárubok, Vyšná mohyla, Chvastkovci, Pod Vyšnými Hohlovkami, Vyšná Starohradská, Marunova roľa, Rapčová Čerchľa, Krištofovie, Frančiakov, Vangorovia, Rechtoríkova Poľana, Na Cabajku, Dutková, Nad skopovou, Korčeková Čerchľa, Gemeľov, Pastvova, Za Medvedím ku Studenej vode, Pokrývková, Klátie, Od Ricierovej, Romanov, Chmúrov jarok, Kotriská, Vyšné Uhliská - Briendové, Vyšná Pleškova, Bystričné, Bardačová, Pod Kýčerou, Sajdovia, Holešovia, Šarady, Chalúpkova, Kuricovia, Pokrývkova

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 11 z 17

Prostredná Slezácka hoľa, Pavelkov zárubok, Skopová na Neslúchanom, V Májovom grúni, Sajdovia, Škútovia, Timkova roľa, Talapkov zárubok, Nemcovia, Mohylovia, U Brandýsov, Kotrisova, Turčianky, Staňovci, Timkova, Podháj, Rusnákova roľa, Zemanov zárubok, Rapčova Kúpnica, Kornádkova dolina, Mordárky, Romanovia, Medzi Hohlovkami, Kasakovia, Prival, Frančiakov zárubok, Šaradia, Skaličianky, Kubičinovia, Pleškov Nižná, Medzipríval, Podhybov zárubok, Kotvasovia, Uhlisko, Marunovia, Pakšov, Majeríčka, Grapa prostredná, Hanzové jamky, Jažovce, Andrisová, Plešková, Bardáčov zárubok, Hruškuliakovia, Hlávkov zárubok, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Mazúrove lazy, Peťková, Kráľovská, Polianka, Pokrývkova roľa, Mihovia, Grúnik, Budín, Poľana, Od Šaradia, Hohlovky, Šumská, Od Tisového, Na chmelovú Obšívaných

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 12 z 17

Pod Cabajkou, Marunove konce, Klapuška, Pod grapom, Mrvova, Pod Smrekovkou, Varínčak, Pod Starým dielom, Nová Bystrica, Balačín, Danihelka, Pod Starým dielom v Tisovom, Jančulova kúpnica, Nová Bystrica, Košariská, Pálenice, Kúpnica na Skopovej, V Krchovom kúte, Bardačov zárubok, Oravský Beskyd na Demianovej, Timková, Halvonka, Nad Kuricom, Miškov zárubok, Pokrývkova, Janikovia, Krchovia, Martinsko - Zemanov hon, Pastvy, Matejašovia, Pod Brýzgalkami, Na Hvizdákovo, Šadibolová hoľa, Kotrisova, Poništovia, Mordárovia, Pod Vartiskom, Ďuračkova roľa, Kyčerky, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, V Skaličnom od Šimkovho, Slezákova hoľa, Rusnáčky, Mackurovia, Buchovci, Čepelovci, Baníkov zárubok, Škutky, Berešova, Bisahova, Šarady, Pinčiarovci, Korčekova, Gregušova Poľana, Chmúrovia, Hričov, Banička, Cádrovia, Pleškova, Sporinský zárubok, Holienčinovia

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 13 z 17

Turková cez Solisko, Kurkula, Dávidíkova Kýčerka, Rusňákova, Pod Repiskom, Kýčera, Rusnácka roľa pod starým dielom, Bisahová, Bystričné, U Priščov, Klieštovia, Dávidička, Od Pokrývkovej, Predný Madzín, Miškov a Oravcov, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Suchá dolina, Novosadovci, Jelenčiakova Kýčerka, Šprtlová pri hranici, Sobolova, Pastvova, Do Bystričného, Šatinka, Korčeková, Barbačov, Chmúrová, Petreková, Nad Kýčerou, Čajková na záhrade, Buková, Klopušné, Úplaz, Vlčová, Predná grapa, Nižná Pleškova, Strelcová, Nová cesta, Riečnica, Zajacovia, Strapáčova roľa, Oravcov zárubok, Rusňákova, Záblatské Kováčovce, Ondráška, Uhelná dolina, Adamcová, Na Neslúchanom, Jančulova roľa, Ďuriškovci, Kolenove Brýzgalky, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Ponad Čipčík, Švajcovia, Buchova hora, Skaličné, Cholvarky za Cabajku, Pri Hohlovkách, Ostrý vŕšok, Smrtovisko

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 14 z 17

Talapková hoľa, Chmelové, Surovcovia, Boďova Poľana, Kašubov zárubok, Strelcová - Šutarová, Jurkov, Na Smrekovcoch, Riečne, Turková cez kačky, Jamy, Rajnohová jamka, Marunova roľa, Žihľavy, Rajnohova jamka, Oravcov zárubok, Ricierova, Zadný Madzín, Plešková Vyšná, Turková za lúkami, Repisko, Pod Suchá, Jantošov zárubok, Martiniskov zárubok, Štrbáky, Lazy, Mlynné, Kortisova roľa, Kulová, Vysoká, Čiakov, Potoky, Hlinčanov grúň, Zlatná, Črmná, Vápenica, Skarjen, Májov grúň, Jurková, Rožňov, Fojtovský grúň, Machajová, Slopková, Čajková na dieloch, Krížová, Tokárová, Štefanová, Korytné, Frančiakov Hlávkov zárubok, Gachova hoľa, Plošková, Ricierova hoľa, Strelcová pri potoku, Tmavá, Suličné, Jamy, Javorník, Janečkov zárubok, Čierne blato, V Konci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 15 z 17

Špalkov zárubok, Dirgasov zárubok, Mistrička, Brezovo, Gabanov zárubok, Čertež, Pečarkov zárubok, Bacmaňákov zárubok, Chrastové, Zaboldov, Kubanov zárubok, Gajdošov zárubok, Včelnica, Jurgačov zárubok, Mitašov Grúň, Sviňovisko, Školov zárubok, Hájnica, Jelení jazyk, Lopušné, Pazderov zárubok, Boldov, Pod Chatou, Ryboňov zárubok, V žľabe, Slatinné, Vygrisov zárubok, Sucháňov zárubok, Polomkovo, Drapov zárubok, Rovná, Maslákov zárubok, Pláne, U Chlebka, Kučakov zárubok, Kravárčisko, Kišikov zárubok, Kamenité, Pod Sviňoviskom, Priesečné, Kubanovia, Šustinné, Lusňakov zárubok, Maslákov zárubok, Urbanov zárubok, Čertežanská Magura, Zákopčanský zárubok, Brevenné, Javorové, Višňakov zárubok, Šamková, Líščie diery, Babišová, Danišová, Šimrov, Mrožkovanov zárubok, Vlčia jama, Hronovcové, Klin, Dolina

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 16 z 17

Michalkov, Trulíková, Nad Jasenovým, Rybničiská, Šušolov, Medzi vŕškami, Kornica, Na skale, Hlinné, Gachové, U skalky, Klokočov, Poľany, Pod Kýčerou, Za vŕškom, Ďuritský, Lejkov, Jaškovský, Pod Medvedím, Čamborkov zárubok, Pod Húšťou, Kykula, Olešniansky klin, Obecná hájnica, Mišova, Vojtkov vrch, U Rogov, Vranovský, Pred Kržlom, Mroščakov zárubok, Hrmanová, Vaškovský, Pod Malinovskou, Juríčky, Škripové, Pred Komjatným potokom, Zajacove, Hruškova skala, Štefúnov, Malé Jastrabie, Chlebkov zárubok, Kafunský, Uhliská, Vrch Rástoky, Horská, Maibové, Skala, Knapov zárubok, Vaškovský, Babiar, Do Maniačov, Gavornité, Skaličanský, Horné Suché, Tabačský, Hladká, Za Kržlom, Zadná lúka, Hanzľov, Madajovské vrchy

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 17 z 17

U Zboranov, Kalužnický, Skotňa, Baránkové, Kozí chrbát, Uhlisko, Majkovci, Kamenný diel, Slatinky, Felegovo u skaly, Hanzelová, Damaškov a Tarabovský vrch, Ustrigl, Kľudajovci, Porubiská, Podjavorová, Veľký Polom, V jame, Kopáčkov zárubok, Kopce, Vranovský, U Bočincov, Kalichovci, Fačkové, Matúšov grúň, Javorník, Bunlovská dolina, U Šamajov, Paluchy, Za chlievy, Jastrabie, Marcov kopec, Pupčava, Kamenné, Solisko, Malý Modlatín, U Motošických, Kotolnica, Štiavnik, Pod Slúčikom

miesto inde

CHKO Kysuce (984x), Veľký Javorník (3x), Čertov (2x), Malý Polom (1x), Polková (1x), Korniansky ropný prameň (1x)
miesto v CHKO Kysuce
miesto v Veľký Javorník
miesto v Čertov

Podobné, Chránená krajinná oblasť Kysuce:

1501x turistika, 1148x miesto, 174x orientačný bod, 60x turistické informácie, 29x orientačná mapa, 21x poľovnícky posed, 20x prístrešok, altánok, 10x chranený strom, 10x strom, 9x ohnisko, 8x miesto na piknik, 7x studňa, 4x atrakcia, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.