Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Miesto v Chránená krajinná oblasť Kysuce

V Chránená krajinná oblasť Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 1 z 17

Dolný Kelčov, U Solikov, Pavlíkovia, Ovčovce, U Cipárov, U Šupíkov, U Kadákov, Sidorky, U Šulanov, Zadná Šatina, Mladoňov, U Veselkov, Na Michalke, Závodie, U Kubalov, U Sojkov, U Žilinčiarov, Dučkov, Turkov, Vŕšok, Jedľovník, U Chalanov, Redika, Majer, Zlámana, Dybalka, Lamžovec, U Kuchajdov, Pod Skalinou, Pytlovec, Škradné, Mikluše, Jánoškovci, Javorová, Rieka, Pri lipe, Zabité, Matúše, Skálie, Široké, Jedlisko, Dunkovci, Pánština, Kičera, U Strakov, Jančulova, Tisové, Na doline, Raganov mlyn, Klin, Jantulovci, Ragulovci, Kaniakovci, Richtárovci, Kulincovci, Medvedinec, Gacovci, Solanovci, Zorenovci, Bobočkovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 2 z 17

Fuzovci, Kopincovci, Hrkotovci, Bakalovci, Haškovci, Kostrbovci, Pri chate, Chalúpkova roľa, Holbovci, Koniakovce, Chochlovci, Pri kostole, Usudička, Lachovia, Kolárovci, Talapkovia, Pobočkovci, Urgošovci, Hamarovci, Gašparovci, Haluškovci, Bradelné, Ryliak, Holienkovia, Mazúrovia, U Sobolov, Šadibolovia, Červeňovia, Miškovia, Pochybov zárubok, Holienkova, Mackova roľa, Sporinskovia, Sobolová, Brhlová, Nová Bystrica, Fulierovia, Ivor, Záblatie, Granátov zárubok, Ráztoky, Kýčera črmná, Medveďovce, Lubce, Jama, Jančulovia, Hančinovia, Koštíkovce, Dolinky, Rovnianka, Pišojovia, Slukov zárubok, Podlubie, Osobité, Sedalovce, Valuchovce, Uhelné, Soľné, Závodskovia, Marínovce, Bieščare

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 3 z 17

Dedovka, Stredný Madzín, Kubínov zárubok, Žarnov, Možiešovce, U Rusnákov, Kučákov zárubok, Slopkov, Podjavorník, Dzúrikovci, Chlebov zárubok, Babišovci, Hornová, Pod Javorníkom, Dolina, Mrožčakov zárubok, Danišovci, Gachy, Kubušov zárubok, Lúčky, Vysoké, Janelov zárubok, Sirov zárubok, Babiše, Bršlica, U Varmusov, U Zajacov, Javoríčie, Papíkovci, Gumovci, U Janeskov, Revajov zárubok, Pavlíkova Dolinka, U Grupačov, U Žbodákov, Dolná Kržeľ, U Matejov, Santusovci, Bibišovci, Dolné Bučkové, Biely Kríž, U Kafríkov, Magale, U Belajov, Pri škole, Chumchálovci, Horné Bučkové, U Mudríkov, Macháčovci, Pred Ostravicou, Vyšné Hraničky, Pánske briežky, Matejovci, Pavlíkovci, Pred Ostravicami, Levčovci, Veľký Modlatín, Chuchmákovci, Lejbišovie Dolinka, Pavlovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 4 z 17

Kozov zárubok, Balážov, Pilátovce, Dolný Grúnik, Mročkovci, U Hruškov, Dolné Suché, Pri Skale, Martinovci, Bartkovci, U Jančíkov, U Holazov, Hanajovci, U Haferov, Sopkov, Dukátovci, U Cisárikov, U Hrušky, Varmusovci, U Horníkov, U Vojtkov, U Chylíkov, Žiar, Kádašová, U Plechov, Hrošovce, U Madajov, U Fujakov, U Papíkov, U Ježíkov, Banské, U Bašov, Hoľa, U Polkov, Hulákovia, U Škrabákov, U Stopkov, U Stuchlíkov, Fuskov, U Koniarov, U Bajakov, Dorociakovci, Tarohovci, U Haferov, Kotliny, U Bigošov, U Ninikov, U Beloňov, U Trebulov, Na Kasárni, U Šubíkov, Čerňanka, U Nižných Labajov, Zadné Kršlisko, Ústredie, Dlhé, U Valičkov, U Kovalov, Korytová, Prachári

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 5 z 17

Husárovia, U Holákov, U Hluchov, U Sobčakov, Kanisov, Riečky, U Papajov, Kovale, U Jaśov, U Bajcarov, U Boháčikov, Bajcarovia, Gajdošovci, U Belajov, Nižní Slezákovci, U Škorníka, Komaníková, U Malichera, Sučikovci, Korňanka, Sobčákovci, Šľahorka, Chýlikovci, U Vyšných Slezákov, U Pupikov, Truchlíkovci, U Fojtika, Škorňov Grúň, U Chajdov, Ďurajčíkovci, U Bugalov, Jendriskovci, U Fojtíkov, Murašonky, U Bugalov, Daždené, Srníčkovci, U Majtánov, U Malicherov, Študentovci, U Sadlekov, U Šuľcov, U Boháčov, U Smažákov, Beskyd, Lietava, U Zajacov, Dubačovci, Kopanice, U Kríža, U Zelenkov, U Tomašov, Medvedia skala, Kopčisko, Zadné jamy, Podolákov, Blažejovec, Madajka, Gerov, Janoška

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 6 z 17

Kykula, Hažov, Ščibalov, pod Kamennou, Gorilov, Pitkové, Oselné, Kykula, Pri mostiku, Radvanky, Mičov, Grapy, Gorilov, Rubaň, Valkov vrch, Valkov, Margušov, Vysoký breh, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, Skala, Za vrchom, Urbarský les, Na vrch, U Putkov, U Buchtov, Vavricovské, U Šuranov, Rovienky, Tomkovský vrch, Nad Mačkom, Panský Vrch, Na doline, Lieskové, U Košinárov, Dibalová, Sidorky, Furmanec, Pod Šatinou, U Mikundov, Husľov, Baričákovský vrch, Kubičovský vrch, Kykula, Lučiská, Kysucká, Grúň, Grapa, Skybíkovia, Červená Hlina, Lazy, Kornačovka, Sojkovské, Grúň, U Sedalov, U Kubačkov, Janitová, Predná Šatina, Príslop

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 7 z 17

Závršie, Urosová, Za vrchom, Na Lazy, Rúčkovské, Janetková, Mondíky, Kozárovka, Lučanovská, U Baričákov, Drožčiakov vrch, Volárska, U Masnicov, Vrch Rieka, Kubačkovské, U Rekšov, Na Vŕšku, Fojtíková, Boky, U Ďurkáčov, Michalka, Matúšovské, Radvanovo, Liskovia, Pokrývky, Medzi potokmi, Zátoka, Na Kamenec, Novina, U Trhanov, U Cipkov, Pod Zlámanou, Ostrica, Do Vlčaka, Blažková, Slančíkovia, Na grúni, Jeseníky, Zahumenská grapa, Dolina, Belákovec, Pod zajacovcom, Za vrchom, Vršok, Poprúdne, Ševelovec, Balúchovec, Jasenovec, Surovec, Kusovec, Rúbaň, Húštik, Kopšovec, Kýčera, Hrubá zem, Buchľa, Patákovec, Košariská, Záčernie, Nad lúku

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 8 z 17

Kýčerka, Hrušánovec, Boky, Široké Handrlovské, Stávka, Na kotolnici, Kopšov, Lazy pod Makytou, Nad Ráztokou, Ťahoviská, Mikušická, Pod brehy, Mýtovec, Za vrškom, Mišová, Bučovec, Dolinka, Holomkovec, Dolinka, Polianky, Nad Kýčerku, Základnica, Fojtovec, Vodárovec, Pod cestou, V lazoch, Pri bučku, Dančovec, Za vrchom, Melišovec, Kotlové, Kýčera, Nad húštikom, Kršle, Mozolovec, Javorník, Na priehyboch, Danišovec, Pri šípe, Bukovina, Oborisko, Granatov, Klaňák, Chochlov, Smarhánka, Baran Urgošov, Baran Richtárov, Omámovci, Brázdelná, Nad Gašparovci, Na Kohútke, Vrch Skala, Slatina, Panička, Dolina, Na Vŕšku, Kuchtovský baran, Kurička, Modlatín, Hujkov

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 9 z 17

Grapa, Kršíkovce, Stará paseka, Hrkotov, Bakalov, Rubáne, Kleštinská, Huboč, Trňov Baran, Salaňovce, Bakalovce, Kotrisová, Dunov, Romaníkova, Pokrývkova, Sečisko, Dunov, Dubovec, Sobolova, Chalúpková, Vráblov Baran, Srubitá, Podolinská, Peťková roľa, Sabatka a Čerchľa, Horná Maríková, Michalcovia, Klanicovia, Andrisova, Pleškov, Šumska roľa, Tupov, Handarovci, Urgošov, Šumská roľa, Peťková, Romaníkova, Vojtková mláka, Peťkova roľa, Rača, Pastvova roľa, Kotrisova u Lachov, Surovina, Romaníkova roľa, Jurisov, Mechnitá, Mackova, Stružnica, Uboč, Boďová, Hromové, Bubnová, Kobárovský Baran, Viktorov, Kubešov vrch, Romaníkova, Čerchľa, Mackova, Svrčinovec, Peťkovia a Pradenovia, Bukovina

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 10 z 17

Mackovia na vrchu, Sluková, Petkova roľa, Sobolova, Hančinova, Strapáčova, Pleše, Nižná Starohradská, Javorník, Pod Sečiskom polianky, Halvonka, Klátie, Kašubov, Pavelkov, Sporinský zárubok, Slezákova hoľa, Rechtoríkova Poľana, Škutky, Andrisova roľa, Rusňačky, Klapuška, Pavelkov zárubok, Ďuračkova roľa, Pleškova, Uhlisko, Vyšné Uhliská - Briendové, Majeríčka, Pokrývkova, Harvelka, Krchovia, Pokrývkova roľa, Baníkov zárubok, Nová Bystrica, Škútovia, Medzipríval, Pálenice, Pakšov, Pod Starým dielom v Tisovom, Májov, Mihovia, Medzi Hohlovkami, Kotrisova, Kornádkova dolina, Ricierky, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Banička, Vyšná mohyla, V Krchovom kúte, Čavajdovia, Sajdovia, Balačín, U Brandýsov, Krištofovie, Starý diel, Nemcovia, Šaradia, Bystričné, Bardačová, Korčekova, Peťková, Frančiakov, Podhybov zárubok, Zemanov zárubok

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 11 z 17

Bardáčov zárubok, Rapčová Čerchľa, Rusnáčky, Nad Kuricom, Pinčiarovci, Brandysovia, Nižné uhliská, Hlávkov zárubok, Talapkov zárubok, Andrisová, Od Tisového, Plešková, Grúnik, Od Šaradia, Marunovia, Romanovia, Frančiakov zárubok, Cádrovia, Pod Kýčerou, Rapčova Kúpnica, Mrvova, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Matejašovia, Brhlovky, Grapa prostredná, Lučiaková Romaníková, Na čele, Kuricovia, Pod Smrekovkou, Kubičinovia, Mohylovia, Vangorovia, Pokrývková, Martinskov zárubok, Nová Bystrica, Mordárovia, Jažovce, Kotvasovia, Korčeková Čerchľa, Mackurovia, Pod Brýzgalkami, Mordárky, Grúň, Bardačov zárubok, Kotriská, Jelenčiakova Poľana, Za Medvedím ku Studenej vode, Budín, Berešova, U Labušov, Pod grapom, Poništovci, Sajdovia, Za Hohlovkami pri Čerchli, V Májovom grúni, Kotrisova, Pod Vlčovou, Pod Starým dielom, Pod Vyšnými Hohlovkami, Holešovia

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 12 z 17

Hohlovky, Timkova, Hruškuliakovia, Danihelka, Jančulova kúpnica, Na Hvizdákovo, Chmúrovia, Marunova roľa, Pastvova, Skopová na Neslúchanom, Vyšná Starohradská, Janikovia, Šadibolová hoľa, Šarady, Poľana, Šarady, V zrúbanom, Romanov, Dutková, Timkova roľa, Miškov zárubok, Cadrov zárubok, Hričov, Kráľovská, Prival, Turčianky, Buchovci, Bisahova, Kúpnica na Skopovej, Hanzové jamky, Pastvy, Sajdov zárubok, Flajšová, Od Ricierovej, Martinsko - Zemanov hon, Podháj, Pleškov Nižná, Mazúrove lazy, Nad skopovou, Oravský Beskyd na Demianovej, Novosad, Košariská, Rechtoríkovia, Timková, Staňovci, Kyčerky, Na Cabajku, Chalúpkova, Polianka, Na Žihľave, V Skaličnom od Šimkovho, Pod Vartiskom, Chvastkovci, Rusnákova roľa, Gemeľov, Pod Cabajkou, Marunove konce, Prostredná Slezácka hoľa, Šumská, Čepelovci, Danihlovci

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 13 z 17

Chmúrov jarok, Pokrývkova, Vyšná Pleškova, Na chmelovú Obšívaných, Kasakovia, Poništovia, Varínčak, Gregušova Poľana, Granátovia, Ďuranovo, Skaličianky, Holienčinovia, Nad Kýčerou, Marunova roľa, Rusnácka roľa pod starým dielom, Čerchľa medzi Slezáckymi lúkami, Zajacovia, Šatinka, Strelcová, Sobolova, Ostrý vŕšok, Smrtovisko, Kýčera, Žihľavy, Novosadovci, Petreková, Úplaz, Rajnohova jamka, Jamy, Adamcová, Kolenove Brýzgalky, Oravcov zárubok, Riečnica, Repisko, Rusňákova, Vlčová, Kurkula, Riečne, Ďuriškovci, Jančulova roľa, Predný Madzín, Na Neslúchanom, Barbačov, Talapková hoľa, Nová cesta, Suchá dolina, Strapáčova roľa, Turková za lúkami, Strelcová - Šutarová, Korčeková, Surovcovia, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Bisahová, Od Pokrývkovej, Miškov a Oravcov, Dávidička, U Priščov, Klopušné, Jelenčiakova Kýčerka, Pri Hohlovkách

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 14 z 17

Chmelové, Buková, Rajnohová jamka, Klieštovia, Kašubov zárubok, Ricierova, Chmúrová, Pastvova, Jantošov zárubok, Turková cez kačky, Rusňákova, Plešková Vyšná, Ponad Čipčík, Do Bystričného, Uhelná dolina, Cholvarky za Cabajku, Bystričné, Záblatské Kováčovce, Nižná Pleškova, Oravcov zárubok, Pod Suchá, Boďova Poľana, Čajková na záhrade, Na Smrekovcoch, Predná grapa, Jurkov, Ondráška, Zadný Madzín, Skaličné, Dávidíkova Kýčerka, Martiniskov zárubok, Švajcovia, Pod Repiskom, Turková cez Solisko, Šprtlová pri hranici, Buchova hora, Plošková, Kortisova roľa, Frančiakov Hlávkov zárubok, Vysoká, Kulová, Májov grúň, Štefanová, Potoky, Vápenica, Krížová, Črmná, Zlatná, Tokárová, Mlynné, Rožňov, Gachova hoľa, Lazy, Strelcová pri potoku, Machajová, Štrbáky, Skarjen, Slopková, Jurková, Hlinčanov grúň

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 15 z 17

Čiakov, Čajková na dieloch, Ricierova hoľa, Korytné, Fojtovský grúň, Danišová, Šustinné, Hájnica, Chrastové, Vygrisov zárubok, Čierne blato, Lopušné, Zákopčanský zárubok, Mistrička, Kamenité, Brezovo, Kubanov zárubok, Javorník, Kišikov zárubok, Rovná, Vlčia jama, Brevenné, Bacmaňákov zárubok, Zaboldov, Urbanov zárubok, Líščie diery, Jurgačov zárubok, Šimrov, Polomkovo, Drapov zárubok, Sucháňov zárubok, Čertežanská Magura, Ryboňov zárubok, Gajdošov zárubok, V žľabe, Pod Chatou, Javorové, Pečarkov zárubok, Kučakov zárubok, Tmavá, Dirgasov zárubok, Pod Sviňoviskom, Lusňakov zárubok, Jamy, Mitašov Grúň, Boldov, Priesečné, Čertež, Kravárčisko, Školov zárubok, V Konci, Špalkov zárubok, Slatinné, Maslákov zárubok, Janečkov zárubok, Jelení jazyk, U Chlebka, Mrožkovanov zárubok, Maslákov zárubok, Višňakov zárubok

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 16 z 17

Suličné, Gabanov zárubok, Pláne, Včelnica, Šamková, Babišová, Pazderov zárubok, Kubanovia, Sviňovisko, Vrch Rástoky, Kozí chrbát, Jaškovský, Majkovci, Ďuritský, Trulíková, Kopce, Hanzelová, Juríčky, Tabačský, Na skale, U skalky, U Zboranov, Pred Kržlom, Gavornité, Skaličanský, Podjavorová, Damaškov a Tarabovský vrch, Vranovský, Vranovský, Uhliská, Dolina, Jastrabie, U Bočincov, Uhlisko, Pod Malinovskou, Chlebkov zárubok, Štefúnov, Felegovo u skaly, U Šamajov, Vojtkov vrch, Kalichovci, Čamborkov zárubok, Pod Medvedím, Rybničiská, Poľany, Malé Jastrabie, Hlinné, Horné Suché, Obecná hájnica, Michalkov, Žiar, Matúšov grúň, Fačkové, Mišova, U Rogov, Šušolov, Pred Komjatným potokom, Veľký Polom, Mroščakov zárubok, Pod Húšťou

Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce:, 17 z 17

Za vŕškom, Horská, Ustrigl, Nad Jasenovým, Skotňa, Kafunský, Lejkov, Klokočov, Baránkové, Bunlovská dolina, Za Kržlom, Hronovcové, Kľudajovci, Pod Kýčerou, Vaškovský, Olešniansky klin, Hanzľov, Škripové, Babiar, Zadná lúka, Hladká, Porubiská, Zajacove, Kalužnický, Medvedie, Maibové, Kornica, Hruškova skala, Kamenný diel, Hrmanová, Za chlievy, Slatinky, Skala, Kopáčkov zárubok, Kykula, Klin, Do Maniačov, Knapov zárubok, Skálie, Paluchy

miesto inde

CHKO Kysuce (1007x), Veľký Javorník (3x), Čertov (2x), Malý Polom (1x), Polková (1x), Korniansky ropný prameň (1x)
miesto v CHKO Kysuce
miesto v Veľký Javorník
miesto v Čertov

Podobné, Chránená krajinná oblasť Kysuce:

1517x turistika, 1169x miesto, 174x orientačný bod, 55x turistické informácie, 28x orientačná mapa, 21x poľovnícky posed, 21x prístrešok, altánok, 10x chranený strom, 10x strom, 8x ohnisko, 8x miesto na piknik, 7x studňa, 5x atrakcia, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.